Et jernnivå i balanse

JERN HAR EN VIKTIG FUNKJON I KROPPEN 

Jern (Fe) er et mineral som er viktig for flere kroppsfunksjoner, og er helt essensielt for oss mennesker1. Jern dannes ikke i kroppen, så vi er helt avhengig av å ta opp jern gjennom kosten. Det er kjent at for lite og for mye jern er farlig for oss mennesker, og et balansert jernnivå er viktig for å opprettholde god helse2. Kroppen sitt jernopptak skjer via tarmen, og tarmen har en viktig rolle for å opprettholde denne balansen. Det kan være en av grunnene til at sammenhengen mellom jern/jerntilskudd og tarmfunksjonen har blitt studert av forskere verden over.

JERN PÅVIRKER TARMFLORAEN VÅR

Jern har en direkte påvirkning på tarmen vår, og det er en tydelig sammenheng mellom jernnivå og tarmflora3-4. De siste årene har viktigheten av en god tarmflora fått økt oppmerksomhet, og det er ikke uten grunn. Bakteriene i tarmfloraen vår kan påvirke helsen vår - og dette henger igjen sammen med tilgangen på jern. De dårlige tarmbakteriene bruker nemlig jern for å vokse.

Det er vanlig å oppleve bivirkninger når man tar jerntilskudd. Vanlige bivirkninger er kvalme, oppblåsthet, diare og andre mageproblemer5. Dette kan henge sammen med at jerntilskudd har en direkte påvirkning på miljøet i tarmen. Det er bevist at jerntilskudd bidrar til en fremvekst av dårlige tarmbakterier (Enterobacteriaceae), samtidig som gode tarmbakterier hemmes (Lactobacillaceae)6 . Dette har også blitt vist gjennom kostholdet, hvor mennesker med et jernrikt kosthold hadde en reduksjon i gode tarmbakterier som Bifidobacteriaceae og Lactobacillaceae, samtidig som det var en økning av dårlige Bacteroidetes bakterier7.

blood-1813410_1920
Foods high in Iron, including eggs, nuts, spinach, beans, seafood, liver, chickpeas.

JERNTILSKUDD OG BETENNELSER I TARMEN

Når vi blir utsatt for en infeksjon reagerer kroppen momentant for å begrense skadene. En av disse reaksjonene er å begrense tilgangen til jern, fordi jern fremmer veksten av noen dårlige mikroorganismer som kan forårsake betennelser. Det som skjer er at kroppen senker jernopptaket i tarmen, og samtidig øker lagringen av jern i kroppens celler1,8. Det er blant annet vist at om man får i seg mye jern kan dette øke betennelsen i tarmen, dersom man har hatt betennelse i tarmen tidligere9-11.

Dersom man sliter med ulike former for kronisk betennelse i tarmen (IBD) har man oftere et lavt jernnivå i kroppen12. Ved betennelsestilstander bruker de dårlige tarmbakteriene jernet som ‘drivstoff’, og det er derfor ikke anbefalt å ta jerntilskudd oralt ettersom at dette kan forverre betennelsen13-15. Et bedre alternativ er intravenøst jerntilførsel13, men dette krever nøye oppsyn fordi det i verste fall kan føre til jernforgiftning16. Dette betyr at kroniske betennelser i tarmen kan påvirke jernnivået og føre til blodmangel.

22

LAKTOFERRIN, JERN, OG BETENNELSE

Vi har flere spesielle proteiner i kroppen som bidrar til å regulere jernnivået. Proteiner vi kjenner til er  laktoferrin, ferritin, transferrin og hemoproteiner. Disse proteinene bidrar til å holde jernnivået stabilt17.

Laktoferrin har unike jernbindende egenskaper. Det er bevist at laktoferrin er like effektivt som jerntilskudd, men uten negative bivirkninger som er vanlig å oppleve ved jerntilskudd. Et svært interessant funn fra 2017 er at laktoferrin-proteinet hadde betennelsesdempende effekt i tarmen hos mus med IBD18. Dette indikerer at laktoferrin ikke bare er gunstig for å få opp jernnivået, men også har andre helsefordeler for mage- og tarmhelsen.

ET JERNNIVÅ I BALANSE

Et jernnivå i balanse er viktig for å sikre optimal kroppsfunksjon og for å forebygge infeksjoner. For mye jern i kostholdet kan føre til betennelser og infeksjoner, mens for lite jern kan føre til blodmangel og et redusert immunforsvar1. For å opprettholde god helse så er det viktig med et jernnivå i balanse.

Referanser

1.        Kortman GAM, Raffatellu M, Swinkels DW, Tjalsma H. Nutritional iron turned inside out: intestinal stress from a gut microbial perspective. FEMS Microbiol Rev. 2014
Nov;38(6):1202–34.

2.        Sangkhae V, Nemeth E. Regulation of the Iron Homeostatic Hormone Hepcidin. Adv Nutr. 2017 Jan;8(1):126–36.

3.        Dostal A, Fehlbaum S, Chassard C, Zimmermann MB, Lacroix C. Low iron availability in continuous in vitro colonic fermentations induces strong dysbiosis of the child gut microbial consortium and a decrease in main metabolites. FEMS Microbiol Ecol. 2013 Jan;83(1):161–75.

4.        Kortman GAM, Dutilh BE, Maathuis AJH, Engelke UF, Boekhorst J, Keegan KP, et al. Microbial Metabolism Shifts Towards an Adverse Profile with Supplementary Iron in the TIM-2 In vitro Model of the Human Colon. Front Microbiol. Frontiers; 2015;6:1481.

5.        Lee TW, Kolber MR, Fedorak RN, van Zanten SV. Iron replacement therapy in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia: a systematic review and meta-analysis. Journal of Crohn's and Colitis. 2012 Apr;6(3):267–75.

6.        Zimmermann MB, Chassard C, Rohner F, N'goran EK, Nindjin C, Dostal A, et al. The effects of iron fortification on the gut microbiota in African children: a randomized controlled trial in Cote d'Ivoire. Am J Clin Nutr. 2nd ed. 2010 Dec;92(6):1406–15.

7.        Krebs NF, Sherlock LG, Westcott J, Culbertson D, Hambidge KM, Feazel LM, et al. Effects of different complementary feeding regimens on iron status and enteric microbiota in breastfed infants. J Pediatr. 2013 Aug;163(2):416–23.

8.        Kroot JJC, Tjalsma H, Fleming RE, Swinkels DW. Hepcidin in human iron disorders: diagnostic implications. Clin Chem. Clinical Chemistry; 2011 Dec;57(12):1650–69.

9.        Reifen R, Matas Z, Zeidel L, Berkovitch Z, Bujanover Y. Iron supplementation may aggravate inflammatory status of colitis in a rat model. Dig Dis Sci. 2000 Feb;45(2):394–7.

 

10.      Seril DN, Liao J, Ho K-LK, Warsi A, Yang CS, Yang G-Y. Dietary iron supplementation enhances DSS-induced colitis and associated colorectal carcinoma development in mice. Dig Dis Sci. 2002 Jun;47(6):1266–78.

11.      Carrier JC, Aghdassi E, Jeejeebhoy K, Allard JP. Exacerbation of dextran sulfate sodium-induced colitis by dietary iron supplementation: role of NF-kappaB. Int J Colorectal Dis. 2nd ed. Springer-Verlag; 2006 May;21(4):381–7.

12.      Gomollón F, Gisbert JP. Anemia and inflammatory bowel diseases. World J Gastroenterol. Baishideng Publishing Group Inc; 2009 Oct 7;15(37):4659–65.

13.      Zhu A, Kaneshiro M, Kaunitz JD. Evaluation and treatment of iron deficiency anemia: a gastroenterological perspective. Dig Dis Sci. Springer US; 2010 Mar;55(3):548–59.

14.      Tolkien Z, Pereira DIA, Prassmayer L, Fitt E, Pot G, Greenfield SM, et al. Dietary iron does not impact the quality of life of patients with quiescent ulcerative colitis: an observational study. Nutr J. BioMed Central; 2013 Nov 23;12(1):152.

15.      Powell JJ, Cook WB, Hutchinson C, Tolkien Z, Chatfield M, Pereira DI, et al. Dietary fortificant iron intake is negatively associated with quality of life in patients with mildly active inflammatory bowel disease. Nutr Metab (Lond). BioMed Central; 2013 Jan 15;10(1):9.

16.      Rostoker G, Griuncelli M, Loridon C, Couprie R, Benmaadi A, Bounhiol C, et al. Hemodialysis-associated hemosiderosis in the era of erythropoiesis-stimulating agents: a MRI study. Am J Med. 2012 Oct;125(10):991–1.

17.      Raymond KN, Dertz EA, Kim SS. Enterobactin: an archetype for microbial iron transport. Proc Natl Acad Sci USA. National Academy of Sciences; 2003 Apr 1;100(7):3584–8.

18.      MacManus CF, Collins CB, Nguyen TT, Alfano RW, Jedlicka P, de Zoeten EF. VEN-120, a Recombinant Human Lactoferrin, Promotes a Regulatory T Cell [Treg] Phenotype and Drives Resolution of Inflammation in Distinct Murine Models of Inflammatory Bowel Disease. Journal of Crohn's and Colitis. 2017 May 2;11(9):1101–12.

 

Kontakt oss